0, 9 of 21% BTW?

In Nederland wordt gebruik gemaakt van verschillende percentages omzetbelasting, ook wel BTW (belasting toegevoegde waarde) genoemd. Een ondernemer dient BTW in rekening te brengen over de producten of diensten die hij of zij levert, die betaalt de klant dus aan de ondernemer. Op haar beurt draagt de onderneming bij de Btw-aangifte ieder kwartaal deze ontvangen BTW weer af aan de belastingdienst. Wanneer een onderneming iets inkoopt en er BTW naar de onderneming in rekening wordt gebracht, kan deze worden afgetrokken van de af te dragen BTW. Hierdoor draagt een ondernemer alleen BTW af over de zogeheten toegevoegde waarde. Uiteindelijk betaalt een consument alle BTW en zijn ondernemers in feite “het doorgeefluik” naar de belastingdienst.

Er zijn diverse percentages omzetbelasting en welke u precies dient toe te passen is van diverse omstandigheden en factoren afhankelijk. De wetgeving omtrent de Btw-aangifte wijzigt zo nu en dan en het is dus van belang dat u hier van op de hoogte bent (en blijft). De huidige verschillende percentages zijn: 0, 9 of 21%.

Wanneer geldt welk percentage voor de Btw-aangifte?

Normaal gezien geldt voor goederen en diensten het 21% Btw-tarief. Echter, voor een aantal goederen en diensten geldt het 0%-tarief. U berekent dan geen BTW, maar BTW die u betaalt over uw uitgaven, kunt u wel aftrekken als voorbelasting. Het 0%-tarief kan bijvoorbeeld gelden als u zaken doet met het buitenland (intracommunautaire leveringen en/of verwervingen). Het 9% tarief is het verlaagde Btw-tarief. Het geldt onder meer voor etenswaren en sommige diensten als reparatie van fietsen, herstel van schoeisel, lederwaren en kleding, kappers, culturele activiteiten en sport. Bepaalde branches en bedrijfsactiviteiten zijn vrijgesteld van BTW. Dit zijn bijvoorbeeld postdiensten, gezondheidszorg, kinderopvang, financiële diensten en verzekeringen et cetera.

Het wordt complex als bepaalde goederen en/of diensten, uit verschillende Btw-klassen, samenkomen. Bijvoorbeeld etenswaren waar tevens een speelgoedje bijgesloten is. Hiervoor gelden aparte regels waar u ook weer rekening mee dient te houden.

Niet iedere organisatie hoeft BTW af te dragen!

Het is echter niet vanzelfsprekend dat je door de belastingdienst wordt gezien als btw-plichtig. Dit hangt er onder andere van af of u zelfstandig werkzaamheden uitvoert en hier uit ook inkomsten ontvangt, en of u vaak genoeg inkomen haalt uit uw onderneming. Ook speelt het beroep dat je uitoefent hierin nog een rol. Daarnaast kun je evengoed als btw-plichtig worden gezien wanneer je gedeeltelijk in vaste dienst werkt, maar daarnaast nog bijverdient met andere werkzaamheden. U dient wel altijd een Btw-aangifte te doen.

De kleine ondernemers regeling (KOR)

Wanneer u in aanmerking komt voor de kleine ondernemers regeling krijgt u een vrijstelling voor het afdragen van BTW. Sinds 2020 wordt dit bepaald aan de hand van de omzet, voorheen werd dit vastgesteld op basis van de hoogte van de verschuldigde BTW. Wel zijn er een aantal eisen aan verbonden om hiervoor in aanmerking te komen.

  • U bent ondernemer voor de belastingdienst. U bent “btw-ondernemer” wanneer u zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefent.
  • De onderneming is in Nederland gevestigd, of u hebt hier een vaste inrichting
  • De onderneming heeft een maximale omzet van € 20.000 per kalenderjaar
  • Nadeel: u mag geen BTW die naar u in rekening is gebracht aftrekken wanneer u gebruik maakt van de nieuwe kleine ondernemers regeling

Wilt u weten hoe uw organisatie met BTW moet omgaan en welke tarieven voor uw goederen en/of diensten gelden? Wij bieden u absolute zekerheid bij uw Btw-aangifte. AdFerm is u graag van dienst!

Contact

Interesse?

in de diensten van AdFerm

Scroll naar top