Wat heeft uw onderneming het afgelopen boekjaar gedaan?

Concreet is een jaarrekening een overzicht van de financiële positie van een onderneming, van het afgelopen boekjaar. Een jaarrekening bevat een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op beide. Er bestaan twee soorten jaarrekeningen, namelijk de fiscale- en de bedrijfseconomische jaarrekening. De fiscale jaarrekening moet voldoen aan de gestelde normen van de belastingdienst en wordt gebruikt om te bepalen hoeveel inkomsten- en/of vennootschapsbelasting er moet worden afgedragen. De bedrijfseconomische jaarrekening geeft een mooi totaalbeeld van de financiële situatie van een onderneming. Dit laatste type jaarrekening wordt vaak ingezet bij (her)financiering en/of de verkoop van een onderneming.

Het verschil tussen de fiscale en bedrijfseconomische jaarrekening

Er zijn dus twee varianten op de jaarrekening, de fiscale jaarrekening en de bedrijfseconomische jaarrekening. De bedrijfseconomische jaarrekening geeft een beter beeld van de complete situatie van een organisatie dan de fiscale jaarrekening dit doet. Er wordt hier geen rekening gehouden met fiscale normen, maar het geeft de werkelijke situatie weer. Het laat een beeld zien van de vermogenssituatie van het bedrijf en van de behaalde resultaten vanuit een bedrijfseconomische invalshoek. Deze jaarrekening wordt meestal gebruikt bij (her)financiering of het verkopen van (een deel van) de organisatie. De fiscale jaarrekening moet aan de normen van de belastingdienst voldoen en is bedoeld om de fiscale winst van de onderneming te berekenen. Deze fiscale winst wordt vervolgens gebruikt als leidraad voor de heffing van vennootschaps- of inkomensbelasting.

Het verschil tussen deze 2 jaarrekeningen wordt ook wel de stille reserve genoemd. Een voorbeeld hiervan is een bedrijfspand die voor 250.000 euro op de balans staat weergegeven (aanschafwaarde min afschrijvingen) en die een economische waarde (marktwaarde) van 425.000 euro vertegenwoordigt. De stille reserve bedraagt 175.000 euro. Over deze meerwaarde wordt overigens bij verkoop belasting geheven door de belastingdienst

Is uw organisatie verplicht een jaarrekening te deponeren?

Het is belangrijk om te weten of uw organisatie überhaupt een jaarrekening dient te deponeren. Voor bepaalde organisaties is het verplicht om de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit is het geval bij onderstaande organisatievormen:

  • Besloten vennootschap (BV)
  • Naamloze vennootschap (NV)
  • Coöperaties
  • Onderlinge waarborgmaatschappijen
  • Vennootschappen onder firma (VOF) en Cv’s waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn
  • Verenigingen en stichtingen die in twee opeenvolgende boekjaren minimaal € 4,4 miljoen per jaar omzetten
  • Buitenlandse rechtspersonen met een vestiging(en) in Nederland die in het land van herkomst ook een jaarrekening moeten publiceren. Zij moeten een jaarrekening in dezelfde vorm aanleveren als in het herkomstland.
  • Ondernemingen die binnen de Wet Formeel buitenlandse vennootschap vallen. Zij moeten een jaarrekening deponeren volgens de Nederlandse regels én een jaarrekening volgens de regels van het herkomstland.

Wat is een balans?

Een balans geeft een overzicht van alle bezittingen en alle schulden van een onderneming op een bepaalde datum, namelijk de laatste dag van het boekjaar. Een balans bestaat uit 2 delen, genaamd activa en passiva. De activa bevinden zich links op de balans en de passiva rechts. Deze 2 delen zijn ook weer onderverdeeld in verschillende onderdelen, zie hieronder. Uiteindelijk is het de bedoeling dat beide zijden op het zelfde bedrag onderaan de streep komen, wanneer dit niet het geval is klopt er iets niet.

Activa:

Vaste activa

Vlottende activa

Passiva:

Eigen vermogen

Voorzieningen

Vreemd vermogen

Wat houdt een winst- en verliesrekening in?

Een winst- en verliesrekening wordt ook wel de exploitatierekening of resultatenrekening genoemd. Deze geeft een overzicht van alle inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode. Dit overzicht eindigt met de over die periode behaalde winst of verlies.

Wat houdt de toelichting van de jaarrekening in?

Hoe groot de toelichting is, hangt sterk af van het formaat en de complexiteit van het bedrijf. Bij een kleine rechtspersoon bestaat de toelichting uit een compacte uiteenzetting van de manier waarop de balans tot stand is gekomen en het aantal werkzame personen. Bij een grotere onderneming is vaak de toelichting ook uitgebreider.

Sommige rechtsvormen (BV, NV, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappijen en sommige verenigingen en stichtingen) hebben een publicatieplicht van de jaarrekening. Deze moet dan naar de Kamer van Koophandel worden gestuurd ter publicatie. Een accountant dient de jaarrekening te controleren en goed te keuren voordat deze kan worden gepubliceerd, dit is waar Adferm in beeld komt. U kunt ervoor kiezen om de volledige jaarrekening door ons op te laten stellen of dit zelf te doen en hem door ons te laten controleren. Aan u de keuze.

Zoekt u professionele hulp bij het opstellen van uw jaarrekening? AdFerm helpt u graag.

Contact

Interesse?

in de diensten van AdFerm

Scroll naar top