Diensten

Diensten.jpeg

Het is voor de toekomst van elke onderneming van groot belang dat de portemonnee goed bewaakt wordt en dat risico’s overzichtelijk zijn. Daarnaast moet elke onderneming ook voldoen aan vele (fiscale) verplichtingen. Onze brede dienstverlening is hier volledig en adequaat op ingericht.

Het maakt niet uit of u een kleine of middelgrote onderneming aanstuurt; een up-to-date administratie en boekhouding geven inzicht in de financiële en logistieke processen van uw bedrijf. Wij geven exact aan waar precies uw winstmaker zit, welke kansen u heeft en waarop u kunt besparen. En naar uw keuze is onze dienstverlening schaalbaar. Van complete ontzorging tot één specifiek aspect uit ons aanbod. Kom gerust een kennismaken, dan bespreken we de mogelijkheden. 

Op deze pagina leest u meer over enkele diensten die wij aanbieden. 

Fiscaal_advies_uitsnede.jpeg

Fiscaal advies

De wet- en regelgeving rond fiscaliteit verandert continue. Voor u als ondernemer is het praktisch ondoenlijk om op de hoogte te blijven. AdFerm volgt de ontwikkelingen op de voet en weet altijd precies hoe de regels toegepast kunnen worden. 

Lees meer
blauwe%20envelop_uitsnede

Inkomstenbelasting

Als u in loondienst bent, dan betaalt u loonbelasting. Een werkgever houdt loonbelasting in op het bruto salaris en draagt dit over aan de belastingdienst. Zelfstandige ondernemers, zoals zzp’ers, eenmanszaken en vof’s, betalen inkomstenbelasting.

Lees meer
Vennootschapsbelasting_uitsnede.jpeg

Venootschapsbelasting

U heeft een BV, NV of coöperatie? Dan moet u vennootschapsbelasting (Vpb) betalen aan de belastingdienst. Hoeveel hangt sterk af van de gemaakte winst. De winst wordt vastgesteld op basis van de actuele fiscale wetgeving alsmede fiscale beginselen en kan afwijken van de commerciële winst...

Lees meer
Omzetbelasting_uitsnede.jpeg

Omzetbelasting

In Nederland wordt gebruik gemaakt van verschillende percentages omzetbelasting, ook wel BTW genoemd (Belasting Toegevoegde Waarde). Een ondernemer draagt BTW af over de omzet en vordert BTW terug over de inkoopprijs. 

Lees meer
Erf en-schenkbelasting_uitsnede.jpeg

Erf- en schenkbelasting

Sinds 1 januari 2010 is de wet omtrent erf- en schenkbelasting (successiewet) drastisch gewijzigd. Over alles wat uit een erfenis wordt verkregen is erfbelasting (voorheen succesierecht) verschuldigd. Schenkbelasting is verschuldigd als iemand een schenking doet aan iemand anders.

Lees meer
Boekhouding_uitsnede.jpeg

Boekhouding

Het is, voor elke onderneming, ongeacht de rechtsvorm, wettelijk verplicht om een boekhouding (ook wel administratie) bij te houden. Een boekhouding bevat de debiteurenadministratie, crediteurenadministratie, jaarrekening en jaarverslaggeving.

Lees meer
Loonadministratie_uitsnede.jpeg

Loonadministratie

Ondernemers met personeel in loondienst moeten verplicht een loonadministratie bijhouden. Deze vorm van administratie moet aan specifieke voorwaarden voldoen om uw werknemers maar ook de belastingdienst de juiste gegevens te kunnen verstrekken.

Lees meer
Jaarrekeningen_uitsnede.jpeg

Jaarrekeningen

Concreet is een jaarrekening een overzicht van de financiële positie van een onderneming, van het afgelopen boekjaar. Het bevat een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op allebei. Er bestaan twee soorten jaarrekeningen: de fiscale- en de bedrijfseconomische jaarrekening.

Lees meer
Financieringsaanvragen_uitsnede.jpeg

Financieringsaanvragen

Soms heeft u wat extra armslag nodig om een doel te bereiken. Een financiering kan dan een uitkomst zijn, maar gaat het lukken en, ook niet onbelangrijk, tegen welke condities? Op zo’n moment vindt u in AdFerm een partner die u op een goede manier zal bijstaan.

Lees meer
Lease aanvragen_uitsnede.jpeg

Lease-aanvragen

Vaak is het een prettig idee om bepaalde zaken niet op de balans te hebben staan. Bedrijfswagens, kantoorapparatuur, machines et cetera. In sommige gevallen loont het om deze zaken zelf aan te schaffen, maar vaak gaat dit ten kosten van een stuk liquiditeit...

Lees meer

© AdFerm 2019

Ontwerp & realisatie: Vannaam

register%20belasting%20adviseurs
register%20belasting%20adviseurs

© AdFerm 2019
Privacy & Disclaimer
Ontwerp & realisatie: Vannaam